Wat doen we?

SUUNTA biedt advies in mobiliteit, en helpt u verder met:

 

 • Mobiliteitsstudies (MOBER, mobiliteitstoets)
 • Discipline mobiliteit in milieueffectenrapporten (MER)
 • Mobiliteitsonderzoeken en -analyses
 • Verkeerscirculatie- en ontsluitingsstudies
 • Mobiliteitsondersteuning bij ruimtelijke plannen (RUP’s, Masterplannen)
 • Mobiliteitsplannen (steden en gemeenten, bedrijven)
 • Verkeersveiligheid (infrastructuur, plannen, coaching)
 • Duurzaamheidscertificaties (BREEAM)
 • Fietsstudies en fietsbeleidsplannen
 • Parkeerstudies
 • Verkeerstechnische studies (startnota’s)
 • Opmaak Minder Hinder plannen
 • Bedrijfsvervoerplannen

Nog een andere vraag over mobiliteit? Neem gerust contact met ons op.