Wat doen we?

SUUNTA biedt advies in mobiliteit, en helpt u verder met

  • Mobiliteitsstudies (MOBER, mobiliteitstoets)
  • Discipline mobiliteit in milieueffectenrapporten (MER)
  • Mobiliteitsonderzoeken en -analyses
  • Verkeerscirculatie- en ontsluitingsstudies
  • Mobiliteitsondersteuning bij ruimtelijke plannen (RUP’s, Masterplannen)
  • Mobiliteitsplannen (steden en gemeenten, bedrijven)
  • Verkeersveiligheid (infrastructuur, plannen, coaching)
  • Duurzaamheidscertificaties (BREEAM)
  • Fietsstudies en fietsbeleidsplannen
  • Parkeerstudies
  • Verkeerstechnische studies (startnota’s)
  • Opmaak Minder Hinder plannen

Nog een andere vraag over mobiliteit? Neem gerust contact met ons op.