Weg in mobiliteit.
Wijzer in mobiliteit.

Richting duurzame mobiliteit.
Richting mobiliteitsoplossing.

SUUNTA [soenta]
is het Fins voor richting.

Weg in mobiliteit. Wijzer in mobiliteit. Wegwijzer in mobiliteit.

SUUNTA toont u de weg in verschillende mobiliteitsstudies.

SUUNTA wil richtinggevend zijn als het om mobiliteit gaat.

Richting duurzame mobiliteit. Richting mobiliteitsoplossing.

Met de nodige bagage wijzen we u de weg in mobiliteit.

*SUUNTA [soenta] is het Fins voor richting.