Wie zijn we?

Wij zijn SUUNTA, een team van 7 verkeerskundigen.

Wij wijzen u de weg in de mobiliteitswereld, denken mee in uw (mobiliteits-)project, zoeken mee naar oplossingen voor uw mobiliteitsvragen.

Met samen 35 jaar ervaring in de mobiliteitssector zetten we uw project in de juiste richting.

Mobiliteit heeft geen geheimen voor Michaël. Na zijn opleiding stedenbouw zette hij in 2003 zijn eerste stappen als verkeerskundige. Doorheen de jaren werkte Michaël aan een brede waaier van mobiliteitsstudies, gaande van de opmaak van mobiliteitsplannen, MOBER’s, parkeerbeleidsplannen, verkeerstechnisch ontwerp, startnota’s tot mobiliteit in milieueffectenrapporten (MER),… Als voorbeeld enkele persoonlijke referenties: MOBER Wijnegem Shopping Center, MOBER Hertogensite Leuven, Mobiliteitsplan Stadsregio Turnhout, Opmaak functietoekenningsplannen landelijke wegen, Startnota fietssnelweg Leuven-Tienen, Opmaak parkeerexploitatiemodel P&R Ledeberg Gent, Doorstromingsstudie tramlijn 4 Gent,…

Michaël is sinds 2013 door de Vlaamse Overheid voor onbepaalde duur erkend als MER-deskundige in de discipline Mens deeldomein mobiliteit. In 2015 rondde hij met succes de opleiding Verkeersveiligheidsauditor aan de UHasselt af.

michael.verheyde@suunta.be

Enid begon in 1997 in de mobiliteitswereld. Na jaren mobiliteitsonderzoek aan hogeschool en universiteiten, werd het vanaf 2010 de echte verkeerspraktijk: mobiliteitseffectenrapporten (MOBER), mobiliteit in milieueffectenrapporten (MER), fietsstudies, mobiliteitsstudies, verkeersveiligheidsbeleid , mobiliteitsplannen, verkeersonderzoeken, BREAAM. Om er maar enkele te noemen. Als persoonlijke referenties zijn er de onderzoeken naar de substituteerbaarheid van autoverplaatsingen, het doorlichten van het fietsbeleid voor de verkiezingen van fietsgemeente 2012 en 2015, de mobiliteitsplannen van Aalst, Sint-Truiden en Tongeren, het MOBER en BREAAM-rapport voor Ecowijk Gantoise, coachings verkeersveiligheid van bedrijven, verkeersveiligheid op tram- en busbanen. Ook Enid is erkend als MER-deskundige in de discipline Mens deeldomein mobiliteit.

Op woensdagnamiddag leert Enid de studenten verkeerskunde en mobiliteit van de PXL de kneepjes van de verkeersplanning en het verkeersonderzoek aan.

enid.zwerts@suunta.be

In zijn masteropleiding maakte Maxim voor het eerst kennis met mobiliteit en dit vanuit een geografisch en economisch standpunt. Na zijn studies, in 2019, ging hij aan de slag bij SUUNTA. Daar werd hij door Enid en Michaël wegwijs gemaakt in de mobiliteitswereld.

Starten deed hij met een verscheidenheid aan mobiliteitstoetsen en MOBER’s. Nadien verruimde zijn takenpakket waardoor hij ook al ervaring heeft met ontwerpmatige projecten (aanpakken verkeersonveilige kruispunten, aanleg fietsvoorzieningen en herinrichtingen van wegen), het uitwerken van circulatiestudies, en de opmaak van masterplannen en RUP’s. Ook werkt hij mee aan de minder hinder maatregelen voor de bouw van de Oosterweelverbinding.  

maxim.panis@suunta.be

In haar opleiding als geografe heeft Laura een brede basis verworven over alles wat er op en rond de aarde gebeurt. In haar masteropleiding heeft ze zich meer verdiept in de discipline van de stadsgeografie en kwam ze in aanraking met de mobiliteitswereld. Haar interesse in mobiliteit groeide en het was dan ook een logische stap om na haar studies in 2021 aan de slag te gaan bij SUUNTA.

Als junior adviseur verkeersplanning bij SUUNTA werkt ze mee aan mobiliteitstoetsen, MOBER’s en allerlei andere mobiliteitsstudies. Hierdoor groeit haar kennis en ervaring rond mobiliteit elke dag. In combinatie met haar wetenschappelijke basis en analytisch vermogen kan ze zo ook steeds meer complexere opdrachten tot een goed einde brengen.

laura.rosseel@suunta.be

Vanuit een interesse in duurzame mobiliteit zette Stefanie in 2018 de eerste stappen in de mobiliteitswereld als beleidsmedewerker verkeer en mobiliteit in het lokaal bestuur Olen. In deze periode volgde ze tevens de graduaatsopleiding ‘Verkeerskunde’ aan de PXL Hogeschool. Door haar ervaring binnen een lokale overheid is Stefanie vertrouwd met beleidsadvisering en politieke besluitvorming.

Na enkele jaren maakte Stefanie de stap naar SUUNTA als adviseur verkeersplanning. Hier deed ze verdere ervaring op in de opmaak van mobiliteitstoetsen, MOBER’s, en de beoordeling van de discipline mobiliteit in MER’s voor een brede waaier een functies. Daarnaast heeft ze ook ervaring in verkeersonderzoeken (parkeer- en circulatiestudies), de aanpak van schoolomgevingen en de opmaak van vervoersplannen.

stefanie.breugelmans@suunta.be

Een uitgebreide passie voor verkeer en mobiliteit bracht Brent in 2016 tot bij de opleiding mobiliteitswetenschappen aan de universiteit van Hasselt. Daar kreeg hij de mogelijkheid om die passie om te vormen naar deskundigheid met een breed arsenaal aan kennis, kritisch denkvermogen en een wetenschappelijke onderzoeksachtergrond. In 2022 zette hij bij SUUNTA, na er 10 weken stage gevolgd te hebben, de eerste stappen in de professionele mobiliteitswereld.

Door de dynamische aard van de mobiliteitssector zijn er constant nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Dit brengt een uitgelezen mogelijkheid met zich mee om elke dag nieuwe dingen te leren en complexere denkoefeningen tot een goed einde te brengen. Als adviseur verkeersplanning bij SUUNTA werkt Brent mee aan mobiliteitstoetsen, MOBER’s, MER’s en allerlei andere vormen van mobiliteitsstudies. 

brent.pouliart@suunta.be

Tijdens de bachelor architectuur ontdekte Lies een sterke interesse in ontwerpen op grote schaal, voor meer maatschappelijke doeleinden zoals duurzaamheid en ecologie. Daarom koos zij voor de master stedenbouw en ruimtelijke planning. Hier leerde zij alle kneepjes van het vak, maar al snel werd duidelijk dat Lies de weg naar de mobiliteitswereld zou inslaan. Een weg die haar naar SUUNTA leidde, waar zij sinds 2023 aan het werk is als junior adviseur verkeersplanning en meewerkt aan tal van mobiliteitsstudies.

lies.deweirdt@suunta.be

Meer weten? Contacteer ons met uw project of vraag.