Wie zijn we?

Wij zijn Michaël Verheyde en Enid Zwerts, samen SUUNTA.
Wij wijzen u de weg in de mobiliteitswereld,
denken mee in uw (mobiliteits-)project,
zoeken mee naar oplossingen voor uw mobiliteitsvragen.

Met samen 35 jaar ervaring in de mobiliteitssector
zetten we uw project in de juiste richting.

Mobiliteit heeft geen geheimen voor Michaël. Na zijn opleiding stedenbouw zette hij in 2003 zijn eerste stappen als verkeerskundige. Doorheen de jaren werkte Michaël aan een brede waaier van mobiliteitsstudies, gaande van de opmaak van mobiliteitsplannen, MOBER’s, parkeerbeleidsplannen, verkeerstechnisch ontwerp, startnota’s tot mobiliteit in milieueffectenrapporten (MER),… Als voorbeeld enkele persoonlijke referenties: MOBER Wijnegem Shopping Center, MOBER Hertogensite Leuven, Mobiliteitsplan Stadsregio Turnhout, Opmaak functietoekenningsplannen landelijke wegen, Startnota fietssnelweg Leuven-Tienen, Opmaak parkeerexploitatiemodel P&R Ledeberg Gent, Doorstromingsstudie tramlijn 4 Gent,…

Michaël is sinds 2013 door de Vlaamse Overheid voor onbepaalde duur erkend als MER-deskundige in de discipline Mens deeldomein mobiliteit. In 2015 rondde hij met succes de opleiding Verkeersveiligheidsauditor aan de UHasselt af.

michael.verheyde@suunta.be

Enid begon in 1997 in de mobiliteitswereld. Na jaren mobiliteitsonderzoek aan hogeschool en universiteiten, werd het vanaf 2010 de echte verkeerspraktijk: mobiliteitseffectenrapporten (MOBER), mobiliteit in milieueffectenrapporten (MER), fietsstudies, mobiliteitsstudies, verkeersveiligheidsbeleid , mobiliteitsplannen, verkeersonderzoeken, BREAAM. Om er maar enkele te noemen. Als persoonlijke referenties zijn er de onderzoeken naar de substituteerbaarheid van autoverplaatsingen, het doorlichten van het fietsbeleid voor de verkiezingen van fietsgemeente 2012 en 2015, de mobiliteitsplannen van Aalst, Sint-Truiden en Tongeren, het MOBER en BREAAM-rapport voor Ecowijk Gantoise, coachings verkeersveiligheid van bedrijven, verkeersveiligheid op tram- en busbanen. Ook Enid is erkend als MER-deskundige in de discipline Mens deeldomein mobiliteit.

Op woensdagnamiddag leert Enid de studenten verkeerskunde en mobiliteit van de PXL de kneepjes van de verkeersplanning en het verkeersonderzoek aan.

enid.zwerts@suunta.be

Meer weten? Contacteer ons met uw project of vraag.