Wie zijn we?

Wij zijn SUUNTA, een team van 7 verkeerskundigen.

Wij wijzen u de weg in de mobiliteitswereld, denken mee in uw (mobiliteits-)project, zoeken mee naar oplossingen voor uw mobiliteitsvragen.

Met samen 35 jaar ervaring in de mobiliteitssector zetten we uw project in de juiste richting.

Mobiliteit heeft geen geheimen voor Michaël. Na zijn opleiding stedenbouw zette hij in 2003 zijn eerste stappen als verkeerskundige. Doorheen de jaren werkte Michaël aan een brede waaier van mobiliteitsstudies, gaande van de opmaak van mobiliteitsplannen, MOBER’s, parkeerbeleidsplannen, verkeerstechnisch ontwerp, startnota’s tot mobiliteit in milieueffectenrapporten (MER),… Als voorbeeld enkele persoonlijke referenties: MOBER Wijnegem Shopping Center, MOBER Hertogensite Leuven, Mobiliteitsplan Stadsregio Turnhout, Opmaak functietoekenningsplannen landelijke wegen, Startnota fietssnelweg Leuven-Tienen, Opmaak parkeerexploitatiemodel P&R Ledeberg Gent, Doorstromingsstudie tramlijn 4 Gent,…

Michaël is sinds 2013 door de Vlaamse Overheid voor onbepaalde duur erkend als MER-deskundige in de discipline Mens deeldomein mobiliteit. In 2015 rondde hij met succes de opleiding Verkeersveiligheidsauditor aan de UHasselt af.

michael.verheyde@suunta.be

Enid begon in 1997 in de mobiliteitswereld. Na jaren mobiliteitsonderzoek aan hogeschool en universiteiten, werd het vanaf 2010 de echte verkeerspraktijk: mobiliteitseffectenrapporten (MOBER), mobiliteit in milieueffectenrapporten (MER), fietsstudies, mobiliteitsstudies, verkeersveiligheidsbeleid , mobiliteitsplannen, verkeersonderzoeken, BREAAM. Om er maar enkele te noemen. Als persoonlijke referenties zijn er de onderzoeken naar de substituteerbaarheid van autoverplaatsingen, het doorlichten van het fietsbeleid voor de verkiezingen van fietsgemeente 2012 en 2015, de mobiliteitsplannen van Aalst, Sint-Truiden en Tongeren, het MOBER en BREAAM-rapport voor Ecowijk Gantoise, coachings verkeersveiligheid van bedrijven, verkeersveiligheid op tram- en busbanen. Ook Enid is erkend als MER-deskundige in de discipline Mens deeldomein mobiliteit.

Op woensdagnamiddag leert Enid de studenten verkeerskunde en mobiliteit van de PXL de kneepjes van de verkeersplanning en het verkeersonderzoek aan.

enid.zwerts@suunta.be

In zijn masteropleiding maakte Maxim voor het eerst kennis met mobiliteit en dit vanuit een geografisch en economisch standpunt. Na zijn studies, in 2019, ging hij aan de slag bij SUUNTA. Daar werd hij door Enid en Michaël wegwijs gemaakt in de mobiliteitswereld.

Starten deed hij met een verscheidenheid aan mobiliteitstoetsen en MOBER’s. Nadien verruimde zijn takenpakket waardoor hij ook al ervaring heeft met ontwerpmatige projecten (aanpakken verkeersonveilige kruispunten, aanleg fietsvoorzieningen en herinrichtingen van wegen), het uitwerken van circulatiestudies, en de opmaak van masterplannen en RUP’s. Ook werkt hij mee aan de minder hinder maatregelen voor de bouw van de Oosterweelverbinding.  

maxim.panis@suunta.be

Hilde werkt sinds 2005 onafgebroken in de wereld van de mobiliteit. Na verschillende jaren bij een groot studiebureau gewerkt te hebben, heeft ze van 2012 tot 2020 bij de stad Genk gewerkt. Na 8 jaar lokale overheid zoekt ze opnieuw de andere kant van de tafel op.

Mobiliteit heeft weinig geheimen voor Hilde. Ze deed ervaring op in mobiliteitsplanning, het opmaken en beoordelen van MOBER’s, opmaken van startnota’s en grondig beoordelen van voorontwerpen van infrastructuur. Door haar ervaring met een lokale overheid is ze ook goed vertrouwd in beleidsadvisering en politieke besluitvorming.

hilde.bellen@suunta.be

In haar opleiding als geografe heeft Laura een brede basis verworven over alles wat er op en rond de aarde gebeurt. In haar masteropleiding heeft ze zich meer verdiept in de discipline van de stadsgeografie en kwam ze in aanraking met de mobiliteitswereld. Haar interesse in mobiliteit groeide en het was dan ook een logische stap om na haar studies in 2021 aan de slag te gaan bij SUUNTA.

Als junior adviseur verkeersplanning bij SUUNTA werkt ze mee aan mobiliteitstoetsen, MOBER’s en allerlei andere mobiliteitsstudies. Hierdoor groeit haar kennis en ervaring rond mobiliteit elke dag. In combinatie met haar wetenschappelijke basis en analytisch vermogen kan ze zo ook steeds meer complexere opdrachten tot een goed einde brengen.

laura.rosseel@suunta.be

Meer weten? Contacteer ons met uw project of vraag.